НС-2021-Списък на местата за гласуване адресите на избирателните секции за избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

№ НА СЕКЦИЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

АДРЕС

081700001

гр. Каварна

Читалище „Съгласие”

ул. „Добротица” 24

081700002

гр. Каварна

Общ. детски комплекс

ул. „Г. С. Раковски” 25

081700003

гр. Каварна

Административна сграда

ул. „Х. Димитър” 46

081700004

гр. Каварна

ДГ „Детелина”

ул. „Добри Орлов”2

081700005

гр. Каварна

ДГ „Здравец”

ул. „Стоян Воденичаров”3

081700006

гр. Каварна

Бивш Клуб на пенсионера

ул. „25-ти септември”6б

081700007

гр. Каварна

Клуб на пенсионера

ул. „Ал.Стамболийски”2

081700008

гр. Каварна

СУ „Ст. Караджа”

ул. „България” 22

081700009

гр. Каварна

ОУ „Й. Йовков”

ул. „Кирил и Методий”17

081700010

гр. Каварна

ОУ „Й. Йовков”

ул. „Кирил и Методий”17

081700011

гр. Каварна

ПОУ „Л. Каравелов”

ул. „Сан Стефано”16

081700012

гр. Каварна

ДГ „Детелина”

ул. „Добри Орлов”2

081700013

гр. Каварна

ДГ „Здравец”

ул. „Стоян Воденичаров”3

081700014

гр. Каварна

СУ „Ст. Караджа”

ул. „България”22

081700015

с. Белгун, с. Травник

Читалище с. Белгун

ул. „Първа”21

081700016

с. Божурец

Кметство

ул. „Първа”15

081700017

с. Българево

Детска градина

ул. „Първа”42

081700018

с. Българево

Клуб на пенсионера

ул. „Първа”49

081700019

с. Видно, с. Иречек

с. Видно - Читалище

ул. „Тринадесета”21

081700020

с. Вранино, с. Крупен

с. Вранино - Читалище

ул. „Първа”17

081700021

с. Камен бряг

Клуб

ул. „Шестнадесета”2

081700022

с. Могилище

Клуб

ул. „Първа”9

081700023

с. Нейково, с. Било

с. Нейково - кметство

ул. „Четвърта”10а

081700024

с. Пор. Чунчево

Кметство

ул. „Пета”14

081700025

с. Раковски

Кметство

ул. „Трета”9

081700026

с. Св. Никола

Кметство

ул. „Втора” 13

081700027

с. Селце

Кметство

ул. „Първа”1

081700028

с. Септемврийци

Бивше училище

ул. „Първа”9а

081700029

с. Топола

Кметство

ул.”Пета” 7

081700030

с. Х. Димитър

Кметство

ул. „Първа”15

081700031

с. Челопечене

Читалище

ул. „Първа”11