МИ-2019-Приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия и за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Общинска администрация Каварна уведомява, че във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. ще приема:
        - заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 21.10.2019 г. от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
        - заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до 19.10.2019 г.
Отдел ГРАО ще работи на 19.10.2019 г. (събота) и 20.10.2019 г. (неделя) от 8:00 до 17:00 часа.