МИ-2019-Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Община Каварна уведомява жителите на общината за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:
     • Всички избирателни секции са разположени на първия етаж.
     • За обозначаване на допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията ще имат съответните табели и знаци.
     • Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват и в избрани от тях подходящи секции, като най-подходящите за това са:
Номер на избирателна секция Място на гласуване Адрес
081700001 Каварна    НЧ „Съгласие-1890”, ул. „Добротица” № 24
081700003  Каварна     Административна сграда, ул. „Х. Димитър” № 46
081700006  Каварна  Клуб на пенсионера, ул. „25 септември” № 6б

     • В изборния ден общинска администрация осигурява транспорт за улесняване гласуването на хора с увреждания. Избирателите, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефон 0570/82272 или на адрес: Община Каварна, ул. „Добротица” 26, както и по електронна поща obshtina@kavarna.bg:

           - В предизборния ден 26.10.2019 г. от 12:00 часа.
           - В деня на изборите 27.10.2019 г.   от 7:00 ч. до 19:00 ч.