Избори

НС-2021-Съобщение

Избори | 03.07.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. ще приема заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Заявленията ще се приемат от 08:00 до 17:30 часа на 03.07.2021 г.

НС-2021-Обучение на секционните избирателни комисии

Избори | 02.07.2021

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., че на 05.07.2021 г. в салона на НЧ „Съгласие-1890“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия, както следва: От 13:30 часа за членовете на секционните избирателни комисии с гласуване с хартиени бюлетини; От...

НС-2021-Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Избори | 30.06.2021

Община Каварна уведомява жителите на общината за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден: Всички избирателни секции са разположени на първия етаж. За обозначаване на допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията ще имат...

НС-2021-Демонстративно гласуване с машина

Избори | 29.06.2021

Общинска администрация Каварна организира демонстративно гласуване с машина във фоайето на НЧ „Съгласие-1890“ на 05.07.2021 г. от 13:30 до 16:00 часа.

НС-2021-Съобщение

Избори | 25.06.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. ще приема: - заявления за гласуване по настоящ адрес; - заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия; - заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци; - заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго...

НС-2021-Заповед № 545/24.06.2021 г. на кмета на община Каварна за промяна на адрес на секция № 081700006

Избори | 25.06.2021

ЗАПОВЕД № 545/ 24.06.2021 г.   На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. НАРЕЖДАМ: Да се промени адресът на секция № 081700006, определен в моя Заповед №398/20.05.2021 г., от: град Каварна ул. „Ал. Стамболийски“ № 2  на: град Каварна ул. „25-ти...

НС-2021-Безплатен телефонен номер 0800 20006 за справки по избирателните списъци

Избори | 21.06.2021

Общинска администрация гр. Каварна обявява безплатен телефонен номер 0800 20006 за справки по избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

НС-2021-Заповед № 472/07.06.2021 г. на кмета на община Каварна за определяне на места за поставяне на агитационни материали на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Избори | 07.06.2021

ЗАПОВЕД № 472/ 07.06.2021 г.   На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал.1 т.4 от ЗМСМА, чл. 183 ал. 3 от Изборния кодекс ЗАПОВЯДВАМ: 1. Определям места за поставяне на агитационни материали на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021г.: - На сгради,огради и витрини – с разрешение на собственика или...