Избори

НС-2021-Изплащане възнагражденията на СИК

Избори | 14.07.2021

Община Каварна уведомява, че във връзка с изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в петък 16-ти юли, ще бъдат наредени средства по банковите сметки, за тези, които са подали информация за такива, а за останалите, възнагражденията ще бъдат изплащани на касата в сградата на общината във вторник 20-ти юли.

НС-2021-Съобщение до членовете на СИК за предаването и получаването на изборни книжа и материали

Избори | 08.07.2021

Община Каварна уведомява, че предаването и получаването на изборни книжа и материали в предизборния ден – 10.07.2021 г. ще се извърши в административната сграда на Община Каварна, находяща се на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 по график, както следва: – За Секционни избирателни комисии (СИК) от секции 081700015 до 081700031 в 13:30 часа – За Секционни...

НС-2021-Съобщение

Избори | 03.07.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. ще приема заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Заявленията ще се приемат от 08:00 до 17:30 часа на 03.07.2021 г.

НС-2021-Обучение на секционните избирателни комисии

Избори | 02.07.2021

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., че на 05.07.2021 г. в салона на НЧ „Съгласие-1890“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия, както следва: От 13:30 часа за членовете на секционните избирателни комисии с гласуване с хартиени бюлетини; От...

НС-2021-Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Избори | 30.06.2021

Община Каварна уведомява жителите на общината за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден: Всички избирателни секции са разположени на първия етаж. За обозначаване на допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията ще имат...

НС-2021-Демонстративно гласуване с машина

Избори | 29.06.2021

Общинска администрация Каварна организира демонстративно гласуване с машина във фоайето на НЧ „Съгласие-1890“ на 05.07.2021 г. от 13:30 до 16:00 часа.

НС-2021-Съобщение

Избори | 25.06.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. ще приема: - заявления за гласуване по настоящ адрес; - заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия; - заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци; - заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго...

НС-2021-Заповед № 545/24.06.2021 г. на кмета на община Каварна за промяна на адрес на секция № 081700006

Избори | 25.06.2021

ЗАПОВЕД № 545/ 24.06.2021 г.   На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. НАРЕЖДАМ: Да се промени адресът на секция № 081700006, определен в моя Заповед №398/20.05.2021 г., от: град Каварна ул. „Ал. Стамболийски“ № 2  на: град Каварна ул. „25-ти...