Избори

МИ-2019-Съобщение от Община Каварна

Избори | 14.11.2019

Община Каварна уведомява членовете на СИК в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.- II тур, че средствата са наредени по банковите им сметки. За тези, които не са представили такива, изплащането на възнагражденията ще започне на 15.11.2019 г. на касата на общината.  

МИ-2019-Съобщение от Община Каварна

Избори | 01.11.2019

Община Каварна уведомява членовете на СИК в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., че средствата са наредени по банковите им сметки. За тези, които не са представили такива, изплащането на възнагражденията ще започне на 05.11.2019 г. от 13:30 ч. на касата на общината.

МИ-2019-Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Избори | 17.10.2019

Община Каварна уведомява жителите на общината за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:      • Всички избирателни секции са разположени на първия етаж.      • За обозначаване на допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на...

МИ-2019-Обучение на секционните избирателни комисии

Избори | 17.10.2019

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., че на 22.10.2019 г. от 14:00 часа в салона на НЧ „Съгласие-1980“ ще се проведе обучение с Общинската избирателна комисия.

МИ-2019-Приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия и за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Избори | 17.10.2019

Общинска администрация Каварна уведомява, че във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. ще приема:         - заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 21.10.2019 г. от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;         - заявления...

МИ-2019-Гласуване на избиратели с трайни увреждания

Избори | 14.10.2019

Общинска администрация уведомява, че със Заповед  № 753/12.10.2019 г. на кмета на общината е сформирана секция за гласуване с обща подвижна избирателна кутия на територията на община Каварна. Избирателите с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборните помещения, могат да подадат заявление /приложение № 17-МИ от изборните книжа/ до кмета/кмета на кметството/кметския наместник не...

МИ-2019-Покана за консултация за сформиране състава на секционна избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия

Избори | 14.10.2019

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., и на основание чл. 37, ал. 1, чл. 90, ал. 2, изр. 1 и чл. 91 от Изборния кодекс, кметът на община Каварна кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република...