2122-Издаване на удостоверение за собственост на имот от емлячен регистър

Необходими документи:

- Искане свободен текст

- Удостоверение за наследници

Срок за предоставяне:

14 дни

За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 7 лв.

За експресна услуга 10 лв.