2131, 2397 - Издаване на дубликат на квитанция за платен данък

Такса и срок за изпълнение на услугата:

- Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /  - 1.00 лв. на страница

- Бърза услуга / в три дневен срок /   - 1.50 лв. на страница

- Експресна услуга / в рамките на един работен ден / – 2.00 лв. на страница

Необходими документи:

- Искане по образец ;

- Документ за самоличност.Пълномощно /при необходимост/- представя се копие и оригинал.

Изтегли образец