2124 - Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Такса и срок за изпълнение на услугата:

- Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /              - 1,00 лв./стр.

- Бърза услуга / в три дневен срок /      - 1,50 лв./стр.

- Експресна услуга / в рамките на един работен ден /   – 2,00 лв./стр.

Необходими документи:

- Искане по образец ;

- Документ за самоличност.Пълномощно /при необходимост/- представя се копие и оригинал.

Изтегли образец