2071 - Издаване на удостоверение за декларирани данни

Такса и срок за изпълнение на услугата:

- Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /   -  5,00 лв.

- Бърза услуга / в три дневен срок /       -  7,50 лв.

- Експресна услуга / в рамките на един работен ден /   – 10,00 лв.

Необходими документи:

- Искане по образец ;

- Документ за самоличност.Пълномощно /при необходимост/- представя се копие и оригинал.

- Удостоверение за наследници /при необходимост/

Изтегли образец