1998 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

Такса и срок за изпълнение на услугата:

- Обикновена услуга (7 работни дни)  - 5,00 лв.

- Бърза услуга (в три дневен срок)   - 7,50 лв.

- Експресна услуга (в рамките на един работен ден)   – 10,00 лв.

 Необходими документи:

- Искане по образец;

- Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (при необходимост) - представя се копие и оригинал.

Изтегли образец