КОНКУРСИ

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс за управител на „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна

Списък на допуснатите до втори етап на конкурс за управител на „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна, обявен на 07.09.2015г. съгласно Решение №139 по Протокол №11 от 02.08.2016 год. на ОС-Каварна кандидати:


1.Д-р Хамза Велиев Алиев;
2.Д-р Евгени Цонков Чобанов


17.10.2016 год.