КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

1. Председател- Пенко Николов Георгиев

2. Александрина Емилова Георгиева

3. Валентина Димова Марчева

4. Мария Атанасова Кирякова

5. Георги Стойчев Йорданов

Постоянна комисия по икономическо развитие- екология, туризъм, земеделие и търговия

1. Председател- Александрина Емилова Георгиева

2. Румяна Христова Харчева

3. Християн Пламенов Йорданов

4. Пламен Атанасов Белчев

5. Валентина Димова Марчева

Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

1. Председател- Нина Георгиева Ставрева

2. Цонко Здравков Цонев

3. Божемир Йорданов Тосков

4. Румяна Христова Харчева

5. Пламен Атанасов Белчев

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

1. Председател- Мария Атанасова Кирякова

2. Нина Георгиева Ставрева

3. Божемир Йорданов Тосков

4. Хараламби Славов Хараламбиев

5. Емил Колев Савов

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционна дейност

1. Председател- Георги Стойчев Йорданов

2. Емил Колев Савов

3. Стефан Йорданов Стефанов

4. Георги Детелинов Балтаджиев

5. Мима Тодорова Василева

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Председател- Стефан Йорданов Стефанов

2. Александрина Емилова Георгиева

3. Пенко Николов Георгиев

4. Християн Пламенов Йорданов

5. Георги Детелинов Балтаджиев