КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ГРАФИК

за провеждане на заседания на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец септември 2023 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Четвъртък, 14.09.2023г.

09:30 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Четвъртък, 14.09.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Четвъртък, 14.09.2023г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Четвъртък, 14.09.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Четвъртък, 14.09.2023г.

14:30

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Четвъртък, 14.09.2023г.

15:30

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка №414 относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.

2. Докладна записка №418 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2023година.

3. Докладна записка №421 относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на община Каварна за 2022г. и приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2022г.

4. Докладна записка №426 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

5. Докладна записка №431 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

6. Докладна записка №433 относно: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Каварна.

7. Докладна записка №434 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, м-ст „Старите лозя“.

8. Докладна записка №436 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

9. Докладна записка №437 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Свети Никола.

10. Докладна записка №438 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Крупен.

11. Докладна записка №439 относно: Прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез доброволна делба, за имот в гр. Каварна, местност Старите лозя.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка №418 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2023година.

2. Докладна записка №421 относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на община Каварна за 2022г. и приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2022г.

          3. Докладна записка №426 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

4. Докладна записка №431 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

          5. Докладна записка №432 относно: Изразяване на съгласие за изкореняване и засаждане на лозови насаждания в отдадена под наем земеделска земя- „лозя“ от общинския поземлен фонд.

6. Докладна записка №433 относно: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Каварна.

7. Докладна записка №434 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, м-ст „Старите лозя“.

8. Докладна записка №436 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

9. Докладна записка №437 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Свети Никола.

10. Докладна записка №438 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Крупен.

11. Докладна записка №439 относно: Прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез доброволна делба, за имот в гр. Каварна, местност Старите лозя.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка №414 относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.

2. Докладна записка №418 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2023година.

          3. Докладна записка №421 относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на община Каварна за 2022г. и приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2022г.

          4. Докладна записка №426 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

5. Докладна записка №431 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

6. Докладна записка №432 относно: Изразяване на съгласие за изкореняване и засаждане на лозови насаждания в отдадена под наем земеделска земя- „лозя“ от общинския поземлен фонд.

7.  Докладна записка №433 относно: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Каварна.

8. Докладна записка №436 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 

1. Докладна записка №418 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2023година.

2. Докладна записка №421 относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на община Каварна за 2022г. и приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2022г.

3. Докладна записка №433 относно: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Каварна.

 

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

1. Докладна записка №418 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2023година.

2. Докладна записка №421 относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на община Каварна за 2022г. и приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2022г.

3. Докладна записка №433 относно: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Каварна.

4. Доклад в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредба 6.

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка №414 относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.

2. Докладна записка №418 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2023година.

            3. Докладна записка №421 относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на община Каварна за 2022г. и приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2022г.

          4. Докладна записка №426 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

5. Докладна записка №431 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

          6. Докладна записка №432 относно: Изразяване на съгласие за изкореняване и засаждане на лозови насаждания в отдадена под наем земеделска земя- „лозя“ от общинския поземлен фонд.

7. Докладна записка №433 относно: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Каварна.

8. Докладна записка №434 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, м-ст „Старите лозя“.

9. Докладна записка №436 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

10. Докладна записка №437 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Свети Никола.

          11. Докладна записка №438 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Крупен.

12. Докладна записка №439 относно: Прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез доброволна делба, за имот в гр. Каварна, местност Старите лозя.