КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец декември 2021 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 14.12.2021г.

17:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 14.12.2021г.

17:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 14.12.2021г.

17:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 14.12.2021г.

17:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 14.12.2021г.

17:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 14.12.2021г.

17:00 часа

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“ 

1. Докладна записка с вх.№ 1393 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2021 година – Водеща комисия

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1393 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2021 година.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 1393 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2021 година.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1393 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2021 година.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1393 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2021 година.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 1393 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2021 година.

С оглед обявената Епидемична обстановка, гражданите на общината ще бъдат допускани в залата спрямо заповедта на министъра на здравеопазването с № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед № РД-01-991от 02.12.2021 г.