КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2022 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Понеделник, 28.02.2022г.

16:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Понеделник, 28.02.2022г.

16:00 часа

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

Понеделник, 28.02.2022г.

16:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Понеделник, 28.02.2022г.

16:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Понеделник, 28.02.2022г.

16:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Понеделник, 28.02.2022г.

16:00 часа


Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 91 относно предложение от Мима Василева – председател на временна комисия до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 91 относно предложение от Мима Василева – председател на временна комисия до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 91 относно предложение от Мима Василева – председател на временна комисия до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 91 относно предложение от Мима Василева – председател на временна комисия до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 91 относно предложение от Мима Василева – председател на временна комисия до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 91 относно предложение от Мима Василева – председател на временна комисия до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Водеща комисия

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 2.12.2021 г. и Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50 %, при спазване на всички въведени мерки.