ПРАВОМОЩИЯ И СЪСТАВ

Христо Петров Христов

Христо min

Председател на Общински съвет Каварна

роден на 19.04.1978г.

Приемно време Вторник от 15:00 до 17:00 часа.