ЗАСЕДАНИЯ

Тържествено заседание на общинския съвет на 26.08.2016 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тържествено  заседание на Общински съвет - Каварна на 26.08.2016 година (петък) от 16:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Побратимяване на община Каварна и община Старе Бабице (докл. вх. № 354).


КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет – Каварна