Структура и Телефонен указател

Структура

Приета с Решение на ОбС № 54 (Протокол № 6/28.01.2020 г.)

Телефонен указател на общинска администрация град Каварна

  Име и фамилия Длъжност Телефон e-mail Елена Балтаджиева Кмет 0570 81818 Факс: 057085122 obshtina@kavarna.bg  Георги Балтаджиев Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност" 0570...