СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Годишни отчети по закона за енергийната ефективност

Във връзка с разпоредбата на чл.12, ал.9 и на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергийна ефективност, общинска администрация Каварна публикува на страницата на община Каварна годишен отчет по Закона за енергийната ефективност.