НОВИНИ

Отчети за изпълнението на решенията на Общински съвет-Каварна за мандат 2015-2019