Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

Годишни отчети по Закона за енергийната ефективност за 2017г.

09.02.2018

Във връзка с разпоредбата на чл.12, ал.9 и на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергийна ефективност, общинска администрация Каварна публикува на страницата на община Каварна годишен отчет по Закона за енергийната ефективност за 2017г.

Годишни отчети по Закона за енергията от възобновяеми източници 2017 г.

09.02.2018

Във връзка с разпоредбата на чл.10, ал.3, т.1 и на основание чл. 10, ал. 3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, общинска администрация Каварна публикува на страницата на община Каварна годишен отчет по Закона за енергията от възобновяеми източници за 2017г.  

Годишни отчети по закона за енергията от възобновяеми източници

14.03.2017

Във връзка с разпоредбата на чл.10, ал.3, т.1 и на основание чл. 10, ал. 3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, общинска администрация Каварна публикува на страницата на община Каварна годишен отчет по Закона за енергията от възобновяеми източници за 2016г.  

Годишни отчети по закона за енергийната ефективност

09.03.2017

Във връзка с разпоредбата на чл.12, ал.9 и на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергийна ефективност, общинска администрация Каварна публикува на страницата на община Каварна годишен отчет по Закона за енергийната ефективност.