Георги Детелинов Балтаджиев - Заместник-кмет

Георги Детелинов Балтаджиев

Заместник-кмет по "Европейски фондове и инвестиционна дейност"

 

Роден на 15.02.1988 г.

Образование: Строителен инженер, магистър по специалност "Транспортно строителство" в Университет по архитектура, строителство и геодезия- гр.София.

Семеен, с едно дете