Дарина Андреева Колишева - секретар

Дарина Андреева Колишева

Секретар

 

Родена на 25.05.1963 год. в гр. Каварна. Завършила Философски факултет на СУ "Климент Охридски", специалности Социология - 1987 год. и Психология - 1993 год. 1987 год. - заводски социолог в ЗБТ - гр. Каварна 1988 год. - градски социолог 1996 год. - психолог в Помощно училище – интернат “Любен Каравелов” - гр. Каварна от 1992 год. секретар на Общинска администрация - гр. Каварна. Омъжена, с две деца.

За контакти:

Телефон: +359 570 82064 

Факс: +359 570 85122

E-mail: obshtina@kavarna.bg