КМЕТСКИ ЕКИП

Диана Иванова Минчева-Додова

Диана Иванова Минчева-Додова

Заместник-кмет по "Европейски фондове и инвестиционна дейност"

Родена през 1974г. Магистър по право, юрисконсулт, ръководител на правен екип, юридически съветник, одитор в публичния сектор, експерт обществени поръчки и европейски проекти, експерт и началник в различни ведомства, контрольор и верификатор на грантови проекти с външно донорско финансиране и чрез финансови инструменти, служител по верификация, оценки на риска, нередности и измами със средства от ЕС.

За контакти:

Телефон: +359 570 82134

E-mail: d.dodova@kavarna.bg