Кметски екип

Георги Детелинов Балтаджиев - Заместник-кмет

Георги Детелинов Балтаджиев Заместник-кмет по "Европейски фондове и инвестиционна дейност"   Роден на 15.02.1988 г. Образование: Строителен инженер, магистър по специалност "Транспортно строителство" в Университет по архитектура, строителство и геодезия- гр.София. Семеен, с едно дете

Митко Димитров Недев - заместник-кмет

Митко Димитров Недев Заместник-кмет по "Финанси и икономическо развитие"   Роден на 30.07.1962 г. Завършил е висшето си образование в "Икономически университет" - Варна. Mагистър по икономика. За контакти: Телефон: +359 570 81814 Факс: +359 570 85122 E-mail: obshtina@kavarna.bg