КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Благомир Станев - Кметски наместник на с. Травник

Кметство с. Травник

9694 с. Травник

ул. „Трета“ № 2

Телефон: +359 5746 5570