КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Мери Амирова - ВрИД Кметски наместник на с. Било

Кметство с. Било

9691 с. Било

ул. „Втора“ 11

Телефон: +359 5746 5477