КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Милен Михайлов - Кмет на с. Септемврийци

img 69008951Кметство с. Септемврийци

9693 с. Септемврийци

ул. „Първа“ № 9б

Телефон: +359 5746 5370

e-mail: septemvriici@kavarna.bg