КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Георги Янев - Кмет на с. Българево

georgi yanev6b3bКметство с. Българево

9660 с. Българево

ул. „Първа“ № 55

Телефони:

+359 570 42288

+359 570 42572

e-mail: kmet_balgarevo@kavarna.bg