ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК - 2024 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Нина Илива 05.02.2024 г. Изтегли
Таня Табакова 22.01.2024 г. Изтегли
Паша Костова 05.02.2024 г. Изтегли
Мирослава Иванова 09.02.2024 г. Изтегли
Симона Сигинова 01.04.2024 г. Изтегли
Ирина Личева 10.04.2024 г. Изтегли
Анелия Митева 26.04.2024 г. Изтегли
Стелияна Михайлова 02.05.2024 г. Изтегли
Димитър Николов 07.05.2024 г. Изтегли
Даниела Матеева 04.06.2024 г. Изтегли
Миглена Панайотова 17.06.2024 г. Изтегли