ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК - 2024 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Нина Илива 05.02.2024 г. Изтегли
Таня Табакова 16.11.2023 г. Изтегли
Паша Костова 16.11.2023 г. Изтегли
Мирослава Иванова 16.11.2023 г. Изтегли