ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК - 2024 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Станимир Станчев 23.01.2024 Изтегли
Атанас Дончев 02.02.2024 Изтегли
Паша Костова 22.02.2024 Изтегли
Таня Табакова 22.02.2024 Изтегли
Нина Илиева 26.02.2024 Изтегли