ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК - 2023 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Димитър Крайчев 10.11.2023 г. Изтегли
Зорница Василева 12.12.2023 г. Изтегли
Илия Тодоров 18.12.2023 г. Изтегли
Калин Георгиев 13.11.2023 г. Изтегли
Калин Георгиев 18.12.2023 г. Изтегли
Параскева Иванова 23.12.2023 г. Изтегли
Петър Георгиев 15.11.2023 г. Изтегли