ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК - 2023 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Зорница Василева 01.12.2023 г. Изтегли
Илия Тодоров 28.11.2023 г. Изтегли
Калин Георгиев 11.12.2023 г. Изтегли
Параскева Иванова 01.12.2023 г. Изтегли
Йордан Стоянов 05.12.2023 г. Изтегли