ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2023 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Красимира Костадинова 22.03.2023 г. Изтегли
Людмила Николова 25.01.2023 г.  Изтегли
Никола Ангелов 13.02.2023 г. Изтегли
Теменуга Стоянова 06.01.2023 г. Изтегли
Галина Стоянова 26.04.2023 г. Изтегли
Кичка Тонева 12.05.2023 г. Изтегли
Миглена Асенова 14.07.2023 г. Изтегли
Николай Кондов 13.05.2023 г. Изтегли
Сибел Велиева 18.04.2023 г. Изтегли
Миглена Асенова 12.09.2023 г. Изтегли
Надя Трифонова 19.07.2023 г. Изтегли
Васка Иванова 08.09.2023 г. Изтегли
Георги Стоянов 12.09.2023 г. Изтегли
Иванка Тодорова 27.09.2023 г. Изтегли
Радостина Петрова 29.09.2023 г. Изтегли
Светлана Мирчева 21.07.2023 г. Изтегли
Дарина Гречко 18.04.2023 г. Изтегли
Неда Чобанова 13.10.2023 Изтегли