ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2023 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Красимира Костадинова 22.03.2023 г. Изтегли
Кичка Тонева 12.05.2023 г. Изтегли
Миглена Асенова 14.07.2023 г. Изтегли
Сибел Велиева 18.04.2023 г. Изтегли
Иванка Тодорова 27.09.2023 г. Изтегли
Милена Димитрова 28.09.2023 г. Изтегли
Радостина Петрова 29.09.2023 г. Изтегли
Дарина Гречко 18.04.2023 г. Изтегли