Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2022 година

Име и фамилияДата на подаванеДекларация
Дарина Желязкова06.01.2022 г.Изтегли
Калина Милчева14.02.2022 г.Изтегли
Метин Хюсеин15.02.2022 г.Изтегли
Диана Стефанова02.03.2022 г.Изтегли
Красимир Митев18.03.2022 г.Изтегли
Атанас Дончев27.04.2022 г.Изтегли
Галина Стоянова19.04.2022 г.Изтегли
Даниела Николова28.04.2022 г.Изтегли
Маргарита Попова15.04.2022 г.Изтегли
Силвия Христова03.05.2022 г.Изтегли
Николай Кондов17.05.2022 г.Изтегли