ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2021 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Димитър Димитров 07.01.2021 г. Изтегли
Радостина Жекова 26.01.2021 г. Изтегли
Румянка Жекова 22.02.2021 г. Изтегли
Даниела Николова 08.04.2021 г. Изтегли
Тихомир Маринов 07.05.2021 г. Изтегли
Нина Илиева 13.05.2021 г. Изтегли
Евелина Кенарлиева 12.05.2021 г. Изтегли
Георги Василев 14.05.2021 г. Изтегли
Дарина Мирчева 09.06.2021 г. Изтегли
Галя Велчева 11.06.2021 г. Изтегли
Лучия Георгиева 27.08.2021 г. Изтегли
Мирела Флетчър 27.08.2021 г. Изтегли
Гергана Червенкова 17.09.2021 г. Изтегли
Радостина Жекова 19.10.2021 г. Изтегли
Светлана Георгиева 12.11.2021 г. Изтегли
Петър Ялнъзов 18.11.2021 г. Изтегли
Димитър Крайчев 29.11.2021 г. Изтегли
Радостин Пенев 01.12.2021 г. Изтегли
Михаила Йорданова 10.12.2021 г. Изтегли
Николай Кондов 20.12.2021 г. Изтегли