ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2021 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Радостина Жекова 04.01.2021 г. Изтегли
Румянка Жекова 21.01.2021 г. Изтегли
Даниела Николова 05.04.2021 г. Изтегли
Тихомир Маринов 05.05.2021 г. Изтегли
Радостин Пенев 11.05.2021 г. Изтегли
Дарина Мирчева 13.05.2021 г. Изтегли
Лучия Георгиева 22.07.2021 г. Изтегли
Мирела Флетчър 12.07.2021 г. Изтегли
Димитър Крайчев 15.11.2021 г. Изтегли
Михаила Йорданова 15.11.2021 г. Изтегли
Николай Кондов 01.12.2021 г. Изтегли