ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2018 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Асен Асенов 08.11.2018г. Изтегли
Ангел Пехливанов 02.05.2018г Изтегли
Ангел Христов 30.04.2018г Изтегли
Валентин Александров 26.04.2018г Изтегли
Валентина Параскевова 30.04.2018г Изтегли
Величка Николова 26.04.2018г Изтегли
Венета Арабова 02.04.2018г Изтегли
Веселин Калинков 30.04.2018г Изтегли
Веска Николова 26.04.2018г Изтегли
Веска Ялнъзова 30.02.2018г Изтегли
Галина Стоянова 27.04.2018г Изтегли
Галя Великова 26.04.2018г Изтегли
Галя Иванова 07.11.2018г. Изтегли
Галя Велчева 27.04.2018г Изтегли
Георги Кръстев 26.04.2018г Изтегли
Гергана Червенкова 26.04.2018г Изтегли
Даниела Николова 27.04.2018г Изтегли
Дарина Колишева 26.04.2017г Изтегли
Десислава Димова 26.04.2018г Изтегли
Диана Манолова 02.05.2018г Изтегли
Димитричка Колева 26.04.2018г Изтегли
Димитричка Христова 27.04.2018г Изтегли
Димитър Желязков 26.04.2018г Изтегли
Дияна Панчева 26.04.2018г Изтегли
Донка Григорова 26.04.2018г Изтегли
Езжан Етемов 09.11.2018г. Изтегли
Елена Василева 27.08.2018г Изтегли
Елена Диамандиева 26.04.2018г Изтегли
Елена Костова 26.04.2018г Изтегли
Ели Ангелова 27.04.2018г Изтегли
Елица Замфирова 26.04.2018г Изтегли
Елка Бахнева 26.04.2018г Изтегли
Емилия Петкова 26.04.2018г Изтегли
Жанета Недкова 13.11.2018г. Изтегли
Желка Караджиева 02.05.2018г Изтегли
Живко Димитров 02.05.2018г Изтегли
Жулиета Иванова 27.04.2018г Изтегли
Зорка Пейч-Делева 26.04.2018г Изтегли
Иванка Димитрова 26.04.2018г Изтегли
Иво Георгиев 26.04.2018г Изтегли
Илияна Василева 26.04.2018г Изтегли
Йордан Баналиев 26.04.2018г Изтегли
Йордан Йорданов 30.04.2018г Изтегли
Йордан Йорданов-зам.кмет 30.04.2018г Изтегли
Калинка Грозданова 26.04.2018г Изтегли
Клавдия Димова 26.04.2018г Изтегли
Костадин Костов 26.04.2018г Изтегли
Красимир Петров 30.04.2018г Изтегли
Красимир Райков 30.04.2018г Изтегли
Лидия Попова 02.05.2018г Изтегли
Лилия Лазарова 26.05.2018г Изтегли
Любов Киорогло 26.05.2018г Изтегли
Маргарита Попова 26.04.2018г Изтегли
Мариана Попа 26.04.2018г Изтегли
Марийка Лазарова 26.04.2018г Изтегли
Мария Дутева 26.04.2018г Изтегли
Мария Тинева 26.04.2018г Изтегли
Мария Христова 26.04.2018г Изтегли
Мариян Енчев 26.04.2018г Изтегли
Марияна Кирилова 26.4.2018г Изтегли
Мая Антонова 26.04.2018г Изтегли
Меглена Стойчева 26.04.2018г Изтегли
Мери Амирова 26.04.2018г Изтегли
Метин Хюсеин 27.04.2018г Изтегли
Миглена Георгиева 02.05.2018г Изтегли
Милен Стоянов 26.04.2018г Изтегли
Милена Димитрова 26.04.2018г Изтегли
Милю Бучаков 30.04.2018г Изтегли
Митко Недев 26.04.2018г Изтегли
Михаил Асенов 27.04.2018г Изтегли
Надежда Пиндикова 30.04.2018г Изтегли
Неда Чобанова 27.04.2018г Изтегли
Нели Атанасова 27.04.2018г Изтегли
Никола Ангелов 26.04.2018г Изтегли
Никола Николов-ОРК 27.04.2018г Изтегли
Николай Николов-УТИ 26.04.2018г Изтегли
Николина Димитрова 30.04.2018г Изтегли
Николина Карагюлиева 27.04.2018г Изтегли
Нина Илиева 30.04.2018г Изтегли
Павел Дюлгерски 30.04.2018г Изтегли
Петър Атанасов 08.11.2018г. Изтегли
Павел Станчев 30.04.2018г Изтегли
Паша Костова 26.04.2018г Изтегли
Пепа Георгиева 27.04.2018г Изтегли
Петранка Стоянова 27.04.2018г Изтегли
Петър Петров 30.04.2018г Изтегли
Петър Ялнъзов 27.04.2018г Изтегли
Пламена Добрева-Атанасова 27.04.2018г Изтегли
Радосвета Тодорова 30.04.2018г Изтегли
Радостина Георгиева 26.04.2018г Изтегли
Росица Парушева 27.04.2018г Изтегли
Стойка Иванова 13.11.2018г. Изтегли
Светлана Георгиева 27.04.2018г Изтегли
Светлана Марчева 27.04.2018г Изтегли
Севжан Велиева 26.04.2018г Изтегли
Сезгин Мехмет 27.04.2018г Изтегли
Силвия Василева 02.05.2018г Изтегли
Стамат Стойчев 26.04.2018г Изтегли
Станимир Станчев 26.04.2018г Изтегли
Станка Янева 27.04.2018г Изтегли
Стефка Милчева 30.04.2018г Изтегли
Стоян Йорданов 27.04.2018г Изтегли
Стоян Стоянов 27.04.2018г Изтегли
Таня Василева 26.04.2018г Изтегли
Таня Табакова 27.04.2018г Изтегли
Теодора Стефанова 26.04.2018г Изтегли
Теофания Христова 26.04.2018г Изтегли
Тихомир Василев 30.04.2018г Изтегли
Царева Тоскова 26.04.2018г Изтегли
Ясен Ясенов 26.04.2018г Изтегли