Главен регистър за актове за публична общинска собственост за урбанизирана територия