Програми и Проекти

СИФ

16.04.2008

По линията на СИФ към МТСП бяха одобрени и реализирани няколко инфраструктурни проекта: Подменен бе водопровода по целия булевард “България”- основната входно-изходна пътна артерия в града. Трасето е с дължина 2800м. Проектът е на стойност 203 321 лв. Участието на Общината е в размер на 33 000 лв. Бе извършена рехабилитация на обект “Водопровод Помпена станция- местност Болата до с....

„Красива България”

16.04.2008

През 2004г. Община Каварна кандидатства със седем подпроекта на обща стойност 810 000 лв. Три от тях бяха одобрени и реализирани. Беше направен ремонт на Дома за възрастни с умствена изостаналост /ДВУИ/- с. Българево. Крайморска зона гр. Каварна също бе включена в списъка с обектите- изграден бе нов подход към плажа, рампа за инвалиди моста, заемаш централно място в крайморската панорама получи нов облик...

ПЛЕДЖ

16.04.2008

В Каварна беше изградена туристическа агенция по програма ПЛЕДЖ. Проектът “Стимулиране на туризма в Община Каварна чрез създаване на агенция и подпомагане обновяването на част от квартирния и фонд”  е на стойност 30 000 долара, като финансовото участие на Общината е 50%. 

Програма “Леонардо да Винчи”

16.04.2008

Проектът на тема “Обучение по маркетинг на туризма и приложение на Интернет за реклама на туристическите ресурси” по  програма Леонардо да Винчи е с общ бюджет от 327 698 евро , бе реализиран и приключи на 31 март 2005г.  Община Каварна е първата българска община, инициирала пилотен проект. Предвидените дейности бяха реализирани съвместно с 4 партньори от три европейски...