Програми и Проекти

Община Каварна стартира прием на заявления по проект „Топъл обяд Каварна-2016“

09.10.2019

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция „ Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 “  BG05FMOP001-03.002 ОБЩИНА КАВАРНА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО  ПРОЕКТ „TОПЪЛ ОБЯД КАВАРНА - 2016” Община Каварна уведомява всички заинтересовани граждани, че стартира нов прием на...

„WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

23.04.2019

Описание: Инициативата WiFi4EU е схема за подпомагане на предоставянето на безплатен достъп до висококачествен безжичен интернет на местни жители и посетители в центровете на местния обществен живот като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Финансиране: Европейски съюз чрез Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) към Европейската...

Проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”

13.09.2018

Обща стойност на финансирането: 1 738 207.54 лв. Европейско финансиране:1 724 941.37 лв. Национално съфинансиране:13 266.17 лв. На 26.03.2018г.Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна” с...

Проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ”

13.09.2018

Обща стойност на финансирането: 5 839 386.65лв. На 21.06.2018г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна ” с Държавен фонд „Земеделие” с № 08/07/2/0/00685/21.06.2018г. Същият е за...

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”

11.01.2018

Обща стойност на финансирането: 5 731 541,90 лева Европейско  финансиране : 5 595 768,63 лева Национално съфинансиране  :  135 773,27 лева     На 22.12.2017 г. Община Каварна, представлявана от кмета Нина Ставрева, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за финансиране проект ...

Проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”

11.07.2017

В Община Каварна стартират дейностите по проект 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма", одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”. Същият ще е с продължителност 18 месеца и е насочен към идентифициране на проблемите, свързани с липсата на квалифицирани и професионално мотивирани служители за туристическия...

Проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056, финансиран по Договор за БФП №70417/ 24.05.2017 г. от програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България

11.07.2017

Основната цел на проекта е да свърже и обедини учениците в общности, като разшири и развие разбирането им за важността от получаване на професионални умения, чрез които да придобият готовност за кариерно развитие. Специфичните цели на проекта са насочени към разработване и предоставяне на услуги за професионално ориентиране и консултиране на ученици от гимназиалните класове (VIII, IX и X). За...

„Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на проект „Красива България“

11.07.2017

МЯРКА М02: „Подобряване на социалната инфраструктура” Наименование на проектното предложение: „Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” Срок на изпълнение: 01 Декември 2017 г. Местонахождение: гр.Каварна, ул.”Йордан Йовков” №2 Бенефициент: Община Каварна Одобрен бюджет: 50 000 лева, в т.ч. 25 000 лева финансиране от МТСП и...

Информация за напредъка по проект № BG05M9OP001-2.002-0170-C001 „Независим живот за гражданите на Каварна”за месец юли

06.07.2017

  И през месец юли продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. От стартирането на проекта до момента са обгрижени 114 потребители, към...