Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 16 ноември 2017 г. 16:31:23

Във връзка с инвестиционния интерес на община Каварна за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”, е необходимо на основание чл.29, ал.15 от Наредбата  № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, издадена от министъра на МЗХ (наричана за краткост...

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 14 ноември 2017 г. 15:03:40

Във връзка с инвестиционния интерес на община Каварна за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”, е необходимо на основание чл.29, ал.15 от Наредбата  № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, издадена от министъра на МЗХ (наричана за краткост...

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 21 септември 2016 г. 18:16:17

Във връзка с инвестиционния интерес на община Каварна за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”, е необходимо на основание чл.29, ал.15 от Наредбата  № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, издадена от министъра на МЗХ (наричана за краткост...

Реконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП | 21 септември 2016 г. 18:15:46

Във връзка с инвестиционния интерес на община Каварна за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Реконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна”, е необходимо на основание чл.29, ал.15 от Наредбата № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, издадена от министъра на МЗХ (наричана за краткост Наредба №...