Обяви за събиране на оферти

ООП-10-2017/10.10.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 10 октомври 2017 г. 11:34:09

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на част от алейна мрежа с площ 1583 кв.м. като Подетап 2"А" от проект "Изграждане на нов гробищен парк гр.Каварна"

ООП-9-2017/04.08.2017г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 04 август 2017 г. 9:03:11

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изграждане на водопроводна мрежа в кв."Младост І", гр. Каварна"

ООП-8-2017/01.08.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 01 август 2017 г. 14:19:19

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на кметства в Община Каварна - с.Могилище, с.Селце, с.Божурец, с.Видно"

ООП-7-2017/26.04.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 26 април 2017 г. 10:52:54

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Залавяне, кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс, маркиране и при необходимост евтаназия на безстопанствени кучета на територията на Община Каварна, следоперативно наблюдение, връщане на животните по местата, от които са били заловени и обезпаразитяване на всеки три месеца и реваксинация срещу бяс на...

ООП-6-2017/21.04.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 21 април 2017 г. 10:54:47

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „ Текущ ремонт на улици на територията на община Каварна”. 

ООП-5-2017/27.03.2017 г. Покана до определени лица

Обяви за събиране на оферти | 27 март 2017 г. 16:02:34

Покана до определени лица с предмет:" Предоставяне на услуги за транспорт и организиране на екскурзии и посещения по Проект BG 06-219   „Шанс за всяко дете“ във връзка с изпълнението на договор №Д03-335/08.07.2014г.“

ООП-4-2017/16.02.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 16 февруари 2017 г. 10:05:34

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ООП-3-2017/14.02.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 14 февруари 2017 г. 13:29:42

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "" Предоставяне на услуги за транспорт и организиране на екскурзии и посещения по Проект BG 06-219   „Шанс за всяко дете“ във връзка с изпълнението на договор №Д03-335/08.07.2014г.“ 

ООП-2-2017/01.02.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 01 февруари 2017 г. 8:51:57

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ООП-1-2017/24.01.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 24 януари 2017 г. 14:12:28

ООП-1-2017/24.01.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”