Обяви за събиране на оферти

ООП-1-2018/15.01.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 15 януари 2018 г. 10:21:15

ООП-1-2018/15.01.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Провеждане на курс за професионално обучение в областта на туризма”

ООП-14-2017/14.12.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 14 декември 2017 г. 8:38:51

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Каварна , свързани с изготвяне на  три броя заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти с работни заглавия: 1) "Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение", включваща...

ООП-13-2017/27.11.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 27 ноември 2017 г. 14:42:05

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за детски площадки в община Каварна“

ООП-12-2017/23.11.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 23 ноември 2017 г. 14:10:29

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ​„Провеждане на курс за професионално обучение в областта на туризма“

ООП-11-2017/23.11.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 23 ноември 2017 г. 14:09:05

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Закупуване на лек автомобил за Община Каварна“

ООП-10-2017/10.10.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 10 октомври 2017 г. 11:34:09

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изграждане на част от алейна мрежа с площ 1583 кв.м. като Подетап 2"А" от проект "Изграждане на нов гробищен парк гр.Каварна"

ООП-9-2017/04.08.2017г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 04 август 2017 г. 9:03:11

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изграждане на водопроводна мрежа в кв."Младост І", гр. Каварна"

ООП-8-2017/01.08.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 01 август 2017 г. 14:19:19

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на кметства в Община Каварна - с.Могилище, с.Селце, с.Божурец, с.Видно"

ООП-7-2017/26.04.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 26 април 2017 г. 10:52:54

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Залавяне, кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс, маркиране и при необходимост евтаназия на безстопанствени кучета на територията на Община Каварна, следоперативно наблюдение, връщане на животните по местата, от които са били заловени и обезпаразитяване на всеки три месеца и реваксинация срещу бяс на...

ООП-6-2017/21.04.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 21 април 2017 г. 10:54:47

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „ Текущ ремонт на улици на територията на община Каварна”.