Обяви за събиране на оферти

ООП-4-2017/16.02.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 16 февруари 2017 г. 10:05:34

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ООП-3-2017/14.02.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 14 февруари 2017 г. 13:29:42

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "" Предоставяне на услуги за транспорт и организиране на екскурзии и посещения по Проект BG 06-219   „Шанс за всяко дете“ във връзка с изпълнението на договор №Д03-335/08.07.2014г.“ 

ООП-2-2017/01.02.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 01 февруари 2017 г. 8:51:57

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ООП-1-2017/24.01.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 24 януари 2017 г. 14:12:28

ООП-1-2017/24.01.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ООП-16-2016/19.12.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 19 декември 2016 г. 11:11:33

ООП-16-2016/19.12.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Обществен превоз на работещите в ДВУИ с. Българево по маршрут: Каварна - с. Българево - Св. Никола – ДВУИ -  Св. Никола – с. Българево - Каварна”

ООП-15-2016/08.11.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 08 ноември 2016 г. 10:01:12

ООП-15-2016/08.11.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Обществен превоз на работещите в ДВУИ с.Българево по маршрут: Каварна - с. Българево - Св. Никола – ДВУИ -  Св. Никола – с. Българево - Каварна”

ООП-14-2016/03.11.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 03 ноември 2016 г. 10:13:57

ООП-14-2016 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:"Доставка на оборудване за обзавеждане и техника и материали за разделно събиране на отпадъци за 7 броя детски градини“  :  Обособена позиция №1: " Доставка на обзавеждане за 7 броя детски градини " ; Обособена позиция №3: " Акция за разделно събирне на отпадъци "

ООП-13-2016 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 24 октомври 2016 г. 13:37:07

ООП-13-2016 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали“  относно изпълнението на ДБФП№ BG05М9ОР001-2.002-0170-С001 „Независим живот за гражданите на Каварна“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот"

ООП-12-2016 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 12 октомври 2016 г. 14:53:56

ООП-12-2016 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на услуги за транспорт и организиране на екскурзии и посещения по Проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете” във връзка с изпълнението на Договор №Д03-335/08.07.2014 г."

ООП-11-2016 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 29 септември 2016 г. 16:52:17

ООП-11-2016 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:"Доставка на оборудване за обзавеждане и техника и материали за разделно събиране на отпадъци за 7 броя детски градини“: Обособена позиция №1: " Доставка на обзавеждане за 7 броя детски градини " Обособена позиция №2: "Доставка на техника – интерактивни дъски и лаптопи за 7 броя...