Обяви за събиране на оферти

ООП-7-2017/26.04.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 26 април 2017 г. 10:52:54

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Залавяне, кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс, маркиране и при необходимост евтаназия на безстопанствени кучета на територията на Община Каварна, следоперативно наблюдение, връщане на животните по местата, от които са били заловени и обезпаразитяване на всеки три месеца и реваксинация срещу бяс на...

ООП-6-2017/21.04.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 21 април 2017 г. 10:54:47

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: „ Текущ ремонт на улици на територията на община Каварна”. 

ООП-5-2017/27.03.2017 г. Покана до определени лица

Обяви за събиране на оферти | 27 март 2017 г. 16:02:34

Покана до определени лица с предмет:" Предоставяне на услуги за транспорт и организиране на екскурзии и посещения по Проект BG 06-219   „Шанс за всяко дете“ във връзка с изпълнението на договор №Д03-335/08.07.2014г.“

ООП-4-2017/16.02.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 16 февруари 2017 г. 10:05:34

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ООП-3-2017/14.02.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 14 февруари 2017 г. 13:29:42

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "" Предоставяне на услуги за транспорт и организиране на екскурзии и посещения по Проект BG 06-219   „Шанс за всяко дете“ във връзка с изпълнението на договор №Д03-335/08.07.2014г.“ 

ООП-2-2017/01.02.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 01 февруари 2017 г. 8:51:57

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ООП-1-2017/24.01.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 24 януари 2017 г. 14:12:28

ООП-1-2017/24.01.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин, смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България”

ООП-16-2016/19.12.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 19 декември 2016 г. 11:11:33

ООП-16-2016/19.12.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Обществен превоз на работещите в ДВУИ с. Българево по маршрут: Каварна - с. Българево - Св. Никола – ДВУИ -  Св. Никола – с. Българево - Каварна”

ООП-15-2016/08.11.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 08 ноември 2016 г. 10:01:12

ООП-15-2016/08.11.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Обществен превоз на работещите в ДВУИ с.Българево по маршрут: Каварна - с. Българево - Св. Никола – ДВУИ -  Св. Никола – с. Българево - Каварна”

ООП-14-2016/03.11.2016 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 03 ноември 2016 г. 10:13:57

ООП-14-2016 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:"Доставка на оборудване за обзавеждане и техника и материали за разделно събиране на отпадъци за 7 броя детски градини“  :  Обособена позиция №1: " Доставка на обзавеждане за 7 броя детски градини " ; Обособена позиция №3: " Акция за разделно събирне на отпадъци "