Обяви за събиране на оферти

ООП-10-2018/19.06.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 19 юни 2018 г. 9:53:12

ООП-10-2018/19.06.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Избор на проектант за изготвяне на технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор на проекти“ по обособени позиции: - Обособена позиция /ОП/ №1: “Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”; -...

ООП-9-2018/01.06.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 01 юни 2018 г. 16:42:18

ООП-9-2018/01.06.2018г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Избор на проектант за изготвяне на технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор на проекти“ по обособени позиции: - Обособена позиция /ОП/ №1: “Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището гр. Каварна, община Каварна, област Добрич”; -...

ООП-8-2018/22.05.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 22 май 2018 г. 8:16:12

ООП-8-2018/22.05.2018 г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Текущ ремонт на тротоарна настилка по улици в  гр. Каварна и с. Българево"

ООП-7-2018/03.05.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 03 май 2018 г. 14:45:09

ООП-7-2018/03.05.2018 г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет “Обществен превоз на работещите в ДПЛУИ с.Българево по маршрут: Каварна – с. Българево – Св. Никола – ДПЛУИ – Св. Никола – с.Българево – Каварна”

ООП-6-2018/02.05.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 02 май 2018 г. 15:36:28

ООП-6-2018/02.05.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.3 от ЗОП с предмет: "Заляване, кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс, маркиране и при необходимост евтаназия на безстопанствени кучета на територията на Община Каварна, следоперативно наблюдение, връщане на животните по местата, от които са били заловени и обезпаразитяване на всеки три месеца и...

ООП-5-2018/27.04.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 27 април 2018 г. 11:30:43

ООП-5-2018/27.04.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП с предмет „Извършване на обследване за установяване на технически характеристики съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на  обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Каварна във връзка с изпълнение...

ООП-4-2018/21.03.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 21 март 2018 г. 10:20:22

ООП-4-2018/21.03.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на Община Каварна "

ООП-3-2018/21.03.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 21 март 2018 г. 10:18:04

ООП-3-2018/21.03.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: "Благоустрояване на пешеходно пространство - подход към плаж Каварна /1-ви етап/"

ООП-2-2018/01.03.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 01 март 2018 г. 10:31:24

ООП-2-2018/01.03.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП с предмет: „Управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Каварна“, финансиран по Договор за БФП № 08/07/2/0//00595 от 22.12.2017 г.“.

ООП-1-2018/15.01.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обяви за събиране на оферти | 15 януари 2018 г. 10:21:15

ООП-1-2018/15.01.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Провеждане на курс за професионално обучение в областта на туризма”