Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

ПС-01-2018/28.03.2018 г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на строително — монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Каварна“

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 28 март 2018 г. 8:34:47

ПС-01-2018/28.03.2018 г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на строително — монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Каварна“

ОП-01-2018/22.03.2018 г. - Открита процедура с предмет "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 22 март 2018 г. 16:12:34

ОП-01-2018/22.03.2018 г. Обществената поръчка чрез открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна"  

ОП-01-2017/20.12.2017 г. - Открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Каварна” по обособени позиции

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 20 декември 2017 г. 14:16:21

Открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Каварна”

ПС-04-2017/19.12.2017 г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Каварна по обособени позиции"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 19 декември 2017 г. 10:04:35

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Каварна  по обособени позиции"

ПС-03-2017/13.12.2017 г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на общинска администрация и общински съвет, община Каварна"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 13 декември 2017 г. 9:48:20

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на общинска администрация и общински съвет, община Каварна"

ПС-02-2017/12.12.2017 г.- Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на обзавеждане и оборудване за професионално ателие - Дейност №6 от проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”, /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/ 16.5.2.056 ROBG-153, съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕФРР в рамките на Програма Interreg V-A Румъния–България, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 70417/24.05.2017 г. по обособени позиции"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 12 декември 2017 г. 13:42:45

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на обзавеждане и оборудване за професионално ателие - Дейност №6 от проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”, /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/ 16.5.2.056 ROBG-153, съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕФРР в рамките на Програма Interreg V-A Румъния–България,...

ПС-01-2017/25.08.2017 г.- Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Идентифициране на младежи, заинтересовани от професионална кариера в туризма, провеждане на мотивационни семинари и разработване на съвместна стратегия за управление на човешките ресурси в целевия трансграничен регион“

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 25 август 2017 г. 14:10:13

„Идентифициране на младежи, заинтересовани от професионална кариера в туризма, провеждане на мотивационни семинари и разработване на съвместна стратегия за управление на човешките ресурси в целевия трансграничен регион“

ПС-02-2016/31.10.2016 г.- Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Каварна по обособени позиции"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 31 октомври 2016 г. 14:58:55

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Каварна по обособени позиции": ОП-1 "Хляб и хлебни изделия";  ОП-2 "Мляко и млечни продукти";  ОП-3 "Месо, месни продукти и риба"; ОП-4 "Плодове и зеленчуци";  ОП-5 "Тестени изделия";  ОП-6 "Варива"; ОП-7 "Консерви и...

ПС-01-2016/19.08.2016г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в община Каварна"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 19 август 2016 г. 14:09:56

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в община Каварна" Обособена позиция № 1: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Каварна" Обособена позиция № 2: "Зимно поддържане и снегопочистване на улици в община Каварна"