Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

ПС-01-2017/25.08.2017 г.- Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Идентифициране на младежи, заинтересовани от професионална кариера в туризма, провеждане на мотивационни семинари и разработване на съвместна стратегия за управление на човешките ресурси в целевия трансграничен регион“

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 25 август 2017 г. 14:10:13

„Идентифициране на младежи, заинтересовани от професионална кариера в туризма, провеждане на мотивационни семинари и разработване на съвместна стратегия за управление на човешките ресурси в целевия трансграничен регион“

ПС-02-2016/31.10.2016 г.- Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Каварна по обособени позиции"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 31 октомври 2016 г. 14:58:55

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Каварна по обособени позиции": ОП-1 "Хляб и хлебни изделия";  ОП-2 "Мляко и млечни продукти";  ОП-3 "Месо, месни продукти и риба"; ОП-4 "Плодове и зеленчуци";  ОП-5 "Тестени изделия";  ОП-6 "Варива"; ОП-7 "Консерви и...

ПС-01-2016/19.08.2016г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в община Каварна"

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП | 19 август 2016 г. 14:09:56

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в община Каварна" Обособена позиция № 1: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Каварна" Обособена позиция № 2: "Зимно поддържане и снегопочистване на улици в община Каварна"