Броеве на общински седмичен вестник "Факел"

Общински седмичен вестник "Факел" - брой 16/2019 г.

Общински седмичен вестник "Факел" | 22.04.2019

Цялото съдържание на вестника можете да видите тук:

Общински седмичен вестник "Факел" - брой 15/2019 г.

Общински седмичен вестник "Факел" | 15.04.2019

Цялото съдържание на вестника можете да видите тук.

Общински седмичен вестник "Факел" - брой 14/2019 г.

Общински седмичен вестник "Факел" | 09.04.2019

Цялото съдържание на вестника можете да видите тук:

Общински седмичен вестник "Факел" - брой 13/2019 г.

Общински седмичен вестник "Факел" | 01.04.2019

Цялото съдържание на вестника можете да видите тук.

Общински седмичен вестник "Факел" - брой 8/2019 г.

Общински седмичен вестник "Факел" | 25.02.2019

Цялото съдържание на вестника можете да видите тук:

Общински седмичен вестник "Факел" - брой 7/2019 г.

Общински седмичен вестник "Факел" | 18.02.2019

Цялото съдържание на вестника можете да видите тук: