Разпределение на общинските съветници по политически сили

Общински съвет - Каварна, мандат 2015-2019 се състои от 17 общински съветници, избрани на 25.10.2015 г., разпределени по партии както следва:

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
        
1. Росица Стоянова Пенева        
2. Марийка Димитрова Стоянова         
3. Валентин Христов Великов              
4. Виктория Стефанова Керчева         
5. Петър Красимиров Петров          
6. Кирил  Александров  Бахнев          
7. Веселина Димова Андонова    

ПП ГЕРБ
  
1. Веселин Петров Влаев           
2. Кремена Димитрова Василева      
3. Адриан Николов Ялнъзов           
4. Росен Ангелов Димов              
5. Иван Цветанов Иванов            
6. Йордан Стоянов Стоянов          

РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС

1. Красимир Атанасов Кръстев        
2. Мемиш Мустафов Мустафов     
3. Веселина Николова Енчева  
        
НЕЗАВИСИМ

Цонко Здравков Цонев