Правомощия и състав

Веселин Петров Влаев

Роден на 13.03.1956 г. Висше образование. Първи мандат общински съветник. Избран на 25.10.2015 г. от листата на ПП "ГЕРБ".

Кремена Димитрова Василева

Родена на 17.04.1982 г. Висше образование, магистър „Публични финанси”. Първи мандат общински съветник. Избрана на 25.10.2015 г. от листата на ПП "ГЕРБ".

Адриан Николов Ялнъзов

Роден на 20.05.1976 г. Висше образование – магистър по икономика. Трети мандат общински съветник. Избран на 25.10.2015 г. от листата на ПП "ГЕРБ".

Росен Ангелов Димов

Роден на 02.09.1964 г. в гр.Каварна. Висше военно образование – инженер по радиоелектроника. Трети мандат общински съветник. Избран на 25.10.2015 г. от листата на ПП "ГЕРБ".

Иван Цветанов Иванов

Роден на 28.12.1984 г. Средно образование – бизнес администрация. Първи мандат общински съветник. Избран на 25.10.2015 г. от листата на ПП "ГЕРБ".

Йордан Стоянов Стоянов

Роден на 24.09.1983 г. Висше техническо образование. Първи мандат общински съветник. Избран на 25.10.2015 г. от листата на ПП "ГЕРБ".

Мемиш Мустафов Мустафов

Роден на 01.07.1952 г. в град Каварна. Висше образование – машинен инженер. Трети мандат общински съветник. Избран на 25.10.2015 г. от листата на ПП "Ред, законност и справедливост".

Веселина Николова Енчева

Родена на 19.03.1976 г. Висше образование – магистър „Счетоводство и контрол”. Първи мандат общински съветник. Избрана на 25.10.2015 г. от листата на ПП "Ред, законност и справедливост".

Цонко Здравков Цонев

Роден на 3.06.1967 г. в гр. Каварна. Висше образование – право. Кмет на община Каварна три мандата – от 2003 до 2015 година. Втори мандат общински съветник. Независим общински съветник, издигнат от инициативен комитет