Заседание на комисии към Общински съвет - Каварна

На 11.05.2017 г. (четвъртък) от 16:00 часа ще се проведе съвместно заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси и данъчна политика и на постоянната комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси. 
Дневен ред на заседанието на постоянните комисии:
1. Докладна записка вх. № 169 относно преразглеждане на решение № 298 по протокол № 21 от заседанието на Общинския съвет – Каварна, проведено на 25.04.2017 г. 
2. Докладна записка вх. № 157 относно искане за предоставяне на субсидия на сдружение „Ротари клуб – Каварна” за осигуряване участието на общината като партньор по проект DG 1602/19.11.2016 г. за „Доставка и инсталиране на системи за пречистване и филтриране на питейна вода в училищата на територията на гр. Каварна и гр. Шабла”.