График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец декември 2018 година

ГРАФИК
за провеждане на заседания  на постоянните комисии към
Общински съвет – Каварна през месец декември 2018 година

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС
Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси 14:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 458 относно преразглеждане на решение 541 по Протокол № 40 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.11.2018 г.